Disclaimer

Hieronder vindt u het webprotocol zoals dat gehanteerd wordt door de Groen van Prinstererschool. Dit protocol is goedgekeurd door de leerkrachten, de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school. Het webprotocol is onlosmakelijk verbonden met de disclaimer.
Doelstelling van de website:

Met onze website willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Deze informatie bestaat uit een beschrijving van de identiteit van de school, de wijze van omgang met en zienswijze op kinderen , de beschrijving van leergebieden en lesstof, de activiteiten die de school ontplooit, enz. We richten ons hierbij zowel op degenen die de school reeds bezoeken, als op hen wiens belangstelling voor onze school hierdoor gewekt zou kunnen worden.

Op onze website is recente informatie te vinden over actuele gebeurtenissen in en rond de school. Dit is terug te vinden op de pagina Actueel. Bovendien wordt ook de nieuwsbrief van de school op de site gepubliceerd.

 

Verantwoording:

De website is voor een groot gedeelte opgebouwd uit informatie uit de schoolgids, het informatieboekje en de jaarkalender van de Gren van Prinstererschool. Hierdoor is een bepaalde zekerheid verkregen, dat de meest relevante informatie is goedgekeurd door de geledingen van de school.

Aanvullende informatie en foto's worden geplaatst n.a.v. activiteiten in en buiten school.

De groepssites worden onderhouden door de groepsleerkracht. Het algemene gedeelte (de site) wordt onderhouden door Annesofie Flik en Mieke Budding, de webmasters van de school. Onder hun verantwoordelijkheid wordt regelmatig de meest recente informatie op de website geplaatst.

 

 

Werkwijze:

Leerkrachten, leerlingen of ouders die materiaal op de website willen plaatsen, kunnen dit inleveren bij de webmasters.

 

 

 

Tot slot:

In deze website is een gedeelte opgenomen dat alleen bereikbaar is via een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt alleen verstrekt aan medewerkers van de Haagse Nutsscholen.