Aanmelden

Kinderen van 4 t/m 12 jaar kunnen op de school worden toegelaten. Ouders/ verzorgers wordt verzocht per kind een aanmeldformulier in te vullen, dat op school verkrijgbaar is en hier te downloaden is.

Zodra het aanmeldformulier op school is ontvangen, wordt na de inschrijfprocedure een ontvangst- of plaatsingsbevestiging aan de ouders/verzorgers gestuurd. In de afgelopen jaren moest vanwege de grote instroom van nieuwe kinderen in de onderbouw voor een aantal groepen een inschrijfstop worden ingesteld. Als dit het geval is, worden aangemelde leerlingen voor deze groepen op een wachtlijst geplaatst. Bij plaatsing van wachtlijstkinderen geldt de volgende toelatingsvolgorde:

 Broertjes/zusjes van al op school ingeschreven leerlingen

  1. Kinderen, die woonachtig zijn in de wijk waarin de school staat (gebied tussen Prinses Beatrixlaan– Generaal Spoorlaan - Schaapweg-Sir Winston Churchilllaan)
  2. Kinderen uit andere wijken of gemeenten