Situering

De Steenvoordeschool ligt aan een gezellige singel, in een groene woonomgeving met buurtwinkels. De school is goed bereikbaar, ook met het openbaar vervoer. In de wijk waarin de school ligt, geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.
De school heeft twee locaties. Het hoofdgebouw ligt aan de Dr. Poelslaan 2-4, genaamd: 'Kiezel'. Hier zitten de groepen 1 tot en met 5, de peuterspeelzaal en de voorschoolse opvang. Hier bevindt zich ook de gymzaal en de schoolbibliotheek voor de groepen 1 tot en met 5. De dependance ligt aan de P. van Vlietlaan en heet 'Kei'. Hier zijn de groepen 6 tot en met 8 en de buitenschoolse opvang gehuisvest. Ook op deze locatie is een schoolbibliotheek voor de kinderen van deze groepen. Onze intern begeleiders hebben in beide gebouwen hun eigen werkruimte.

Bij het schoolgebouw is voldoende speelgelegenheid voor de kinderen. De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben hun eigen afdeling met in- en uitgang, met een door een hek omgeven, gezellig ingericht speelterrein. De groepen 3 tot en met 5 hebben de beschikking over twee speelpleinen en de groepen 6 tot en met 8 ook. 

Alle groepen zijn in het gebouw makkelijk te vinden aan de hand van naamborden bij de lokalen. De directiekamer bevindt zich op de locatie Dr. Poelslaan.